Lifesaversystems i krisdrabbade Norra Irak och Sierra Leone

Norra Irak, september 2014

DFID (Department for International Development, UK) har beställt och skickat 12.500 LifeSaver kuber. Man har också köpt in och lagt ett lager på ytterligare 12.500 kuber för att mycket snabbt kunna leverera vid kommande katastrofer.

 

Västra Afrika den 18 september 2014

DFID har idag lagt order på 6 stycken LifeSaver C2 tankar med en reningskapacitet om 12.000.000 liter. C2-tankarna skall levereras direkt till Sierra Leone för mildra och vara en betydelsefull, och i många avseenden en avgörande faktor i att begränsa den fortsatta spridningen av ebola i området. Samtidigt säkrar detta tillgången på rent dricksvatten för den första gruppen av hjälparbetare på plats. C2-tankarna kommer att tas emot av  organisationen Save the Children, som också kommer att ansvara för distributionen av vattenreningstankarna.

 

 

Skrolla upp