Manual för användning av Lifesaver Cube

Följande procedur behöver bara genomföras första gången vattenrenaren tas i bruk.

 

 1. 1.   Skruva loss pump med handtag och fyll vattenrenaren helt med vatten.
 2. 2.   Skruva tillbaka pump med handtag.
 3. 3.   Låt vattenrenaren stå i 30min för att filtret skall bli helt genomdränkt.
 4. 4.   Ta tag i pumphandtaget och pumpa 30 gånger.
 5. 5.   Öppna avtappning med vred genom att vrida medurs (i pilens riktning) och låt vatten flöda ut.
 6. 6.   När det inte kommer mer vatten. Stäng vredet genom att vrida moturs.
 7. 7.   Pumpa ytterligare 30 gånger.
 8. 8.   Öppna avtappning med vred och låt vatten flöda ut.
 9. 9.   Stäng vredet när det inte kommer mer vatten.
 10. 10. Pumpa ytterligare 30 gånger.
 11. 11. Öppna avtappning med vred och låt vatten flöda ut.
 12. 12. Stäng vredet när det inte kommer mer vatten.
 13. 13. Genomför samtliga punkter en gång till.

Nu är vattenrenaren redo att användas!

OBS! 

I början kan det förekomma små vita flagor i det renade vattnet samt att det kan lukta och smaka något sött. Detta beror på att filtret från fabrik är belagt med en sockerlösning som gör att filtret inte torkar ut. När vattenrenaren tas i bruk så sköljs detta successivt bort och ersätts av vatten. Sockerlösningen är helt ofarlig!

Låt det stå lite vatten i vattenrenaren om den inte används. Detta för att förhindra att filtret torkar ut. 

 

Getingebor måste inte längre koka sitt vatten  Halmstad  www.hallandsposten.se

Skrolla upp